Assemblea general de l’AFA, curs 2023-2024

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a l’assemblea General de caràcter anual. Serà el proper 20 de febrer de 2024 a les 17:30 hores.

Ordre del dia:

 1. Exposar els comptes i el balanç de l’exercici anterior (curs 2022-2022).
 2. Exposar els comptes i el balanç de l’exercici actual (curs 2023-2024).
  1. Aprovació del pressupost amb ingressos i despeses.
  1. Decidir sobre I’aplicació dels fons.
 3. Elecció deis membres components de la Junta Directiva, per motiu de baixes.
 4. Escollir, entre els/les associats/des, dos/dues censors/es de comptes per a la revisió deis comptes i el balanç de l’exercici.
 5. Aprovar les quotes deis/de les associats/ des per als següents cursos.
 6. Altres temes a proposta deis assistents (per incloure algun tema s’ha d’enviar abans al correu afa@agmundet.es).

L’assemblea serà presencial i oberta als associats. La farem a una aula o sala proporcionada per l’Institut.

Us esperem!!!

31/01/2024

AFA IES Anna Gironella de Mundet

Acta assemblea 15 de febrer, curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

A continuació us compartim l’acta de l’Assemblea de l’AFA del passat 15 de febrer de 2023.

Us recordem que aquesta i totes les actes les teniu disponibles a l’apartat Assemblees de la web.

I com sempre, us demanem la vostra col·laboració i participació. Hi ha temes importants en l’ensenyament dels nostres fills i filles que ens corresponen a nosaltres com a famílies. L’AFA és important

Contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic afa@agmundet.es.

Cordialment,

AFA IES Anna Gironella de Mundet

Assemblea General de l’AFA, 15 febrer curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a l’assemblea General de caràcter anual. Serà el proper 15 de febrer a les 17:30 hores.

Ordre del dia:

 1. Exposar els comptes i el balanç de l’exercici anterior (curs 2021-2022).
 2. Exposar els comptes i el balanç de l’exercici actual (curs 2022-2023).
  a. Aprovació del pressupost amb ingressos i despeses.
  b. Decidir sobre I’aplicació dels fons.
 3. Aprovar reglaments i normes de règim intern.
 4. Elecció dels membres components de la Junta Directiva, per motiu de baixes.
 5. Escollir, entre els/les associats/des, dos/dues censors/es de comptes per a la revisió deis comptes i el balanç de l’exercici.
 6. Aprovar les quotes dels/de les associats/des per als següents cursos.
 7. Altres temes a proposta dels assistents (per incloure algun tema s’ha d’enviar abans al correu afa@agmundet.es).

L’assemblea sera presencial i oberta als associats. La farem a una aula o sala facilitada per l’Institut.

Us esperem!!!

27/01/2023

AFA IES Anna Gironella de Mundet

Actualització dels membres de la Junta de l’AFA, curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que dilluns 11 de juliol va tenir lloc la segona Assemblea Extraordinària per l’elecció dels càrrecs de la nova Junta de l’AFA, curs 2022-2023.

La nova Junta ha quedat constituïda pels representants següents:

Héctor Armesto, President
María Pérez, Secretària

Volem agraïr la participació de totes les famílies assistents, com a motor fonamental i imprescindible per continuar construint el projecte educatiu dels nostres fills i filles a l’institut.

Atentament,

AFA IES Anna Gironella de Mundet

Nova convocatòria d’eleccions a la Junta i assemblea, curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

Us informem d’una nova convocatòria d’eleccions a la Junta i el document per presentar la candidatura:

http://ampa.agmundet.es/wp-content/uploads/2022/06/CANDIDATURAAMPA.docx

http://ampa.agmundet.es/wp-content/uploads/2022/06/noves_candidatures_AFA..pdf

També us convoquem a l’assemblea el dilluns 11 de juliol a les 18:30 hores.

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.- Votacions de les candidatures a la nova Junta Directiva.

Serà telemàtica i per poder assistir i fer el recompte dels vots heu de confirmar assistència enviant un correu a ampa@agmundet.es indicant el vostre nom i cognoms; el nom,
cognoms i cursos dels vostres fills/filles i el correu amb el que us voleu connectar a la reunió.

Us esperem!!!

Convocatòria assemblea, 13 de juny 2022

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a l’assemblea extraordinària el dilluns 13 de juny a les 18:30 hores. 

Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Presentació de candidatures i aprovació de la nova Junta.

3.- Torn obert de paraules.

Serà telemàtica i per poder assistir heu de confirmar assistència enviant un correu a ampa@agmundet.es indicant el vostre nom i telèfon i el nom i cursos dels vostres fills/filles.

Us esperem!

Cordialment,

AFA IES Anna Gironella de Mundet

Acta assemblea de l’AFA, 30 de novembre curs 2021-2022

Benvolgudes famílies,

A continuació us compartim l’acta de l’Assemblea de l’AFA del passat 30 de novembre.

Us recordem que aquesta i totes les actes les teniu disponibles a l’apartat Assemblees de la web.

I com sempre, us demanem la vostra col·laboració i participació. Hi ha temes importants en l’ensenyament dels nostres fills i filles que ens corresponen a nosaltres com a famílies. L’AFA és important, l’AFA t’interessa!!!

Contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic ampa@agmundet.es o bé a través de whatsapp o telèfon 609 92 13 44.

AFA IES Anna Gironella de Mundet

Renovació de càrrecs AFA, curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

En relació al procés de renovació de càrrecs d’aquesta Junta es vol aclarir que:

 • Els Estatuts de l’Associació estan recollits a la Web de l’AFA i es poden consultar
  lliurament.
 • En aquests Estatuts no queda recollit explícitament quina serà la forma en què s’haurà
  de renovar la Junta Directiva de l’AFA, si per càrrecs individuals o de la totalitat de la
  Junta (Presidència, Secretaria i Tresoreria)
 • Que aquesta Junta va decidir per votació en data 15 d’abril, que calia renovar càrrecs
  de la Junta i que la forma de renovació seria conjuntament per a tots els càrrecs de la
  Junta Directiva (Presidència, Secretari a i Tresoreria). Sent la intenció d’aquesta
  decisió enfortir l’AFA, ja que s’entén que presentar una candidatura conjunta implica
  un coneixement i confiança entre els membres que es presenten al fer-ho de forma
  conjunta i acordada.
 • Que el dimecres 27 d’abril, aquesta junta va acordar el calendari de renovació de la
  Junta.
 • Que el divendres 29 d’abril, es comunica a les famílies via correu electrònic, quins són
  els requisits, dates i forma de presentació de candidatures. Especificant clarament
  que “Totes les candidatures presentades hauran de ser conjuntes: Les candidatures
  conjuntes són les formades per un grup de socis/es que s’uneixen per a presentar-se
  com a grup, escollint cadascun dels socis/es integrants un càrrec dins de la Junta
  directiva. Les candidatures hauran d’estar formades per tres membres”.
 • Que mitjançant els grups de whatsapp de classe, s’ha recordat a les famílies la data de
  finalització de presentació de candidatures i s’ha animat a la participació en la
  presentació de candidatures.
 • Que, com es va comunicar al correu, el 18 de maig de 2022 es realitzaria votació per
  part de TOTS els socis assistents de les candidatures presentades.
 • Que en data 07 de maig, es pot afirmar, ja que el termini per entregar candidatures
  CONJUNTES, va finalitzar en data 6 de maig, que aquesta Junta actual NO ha rebut
  cap candidatura vàlida.
 • Que tornareu a rebre informació en breu sobre el nou procés de renovació de la Junta
  actual ja que hores d’ara, i a causa de a la inexistència de candidatures vàlides, s’ha de dur
  a terme un nou procés.
  Per a qualsevol aclariment sobre el tema, podeu escriure correu a l’AFA.

Cordialment,

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

1 2