JUNTA

L’AFA està integrada per tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l’Institut Anna Gironella de Mundet.

La Junta de l’AFA és l’òrgan d’organització, gestió i funcionament de l’associació per delegació expressa de l’Assemblea i està composta per la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i quatre vocals. Al quals poden adreçar-se tots els pares per demanar i intercanviar informació amb la finalitat d’aconseguir la millor formació possible per als seus fills.

Qualsevol pare o mare pot formar part de la junta si ho desitja presentant la seva candidatura en el moment que es convoquen eleccions.

Els components de la Junta del curs 2019-2020 són els següents:

Presidenta: Sandra Sánchez

Vicepresidenta: Annel Saldaña

Tesorera: Yolanda Lebrero

Secretaria (en funcions): Esther Jiménez

Deixa un comentari