JUNTA

L’AMPA està integrada per tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l’Institut A. G de Mundet.

La Junta de l’AMPA és l’òrgan d’organització, gestió i funcionament de l’associació per delegació expressa de l’Assemblea i està composta per la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i quatre vocals. Al quals poden adreçar-se tots els pares per demanar i intercanviar informació amb la finalitat d’aconseguir la millor formació possible per als seus fills.

Qualsevol pare o mare pot formar part de la junta si ho desitja presentant la seva candidatura en el moment que es convoquen eleccions.

Els components de la Junta actual són els següents:

Junta Any escolar 2017 – 2018

 

Deixa un comentari