Contacte

La Associació està present en el Consell Escolar del Centre, bé a través d’un representant designat per aquesta, bé pels restants representants dels pares d’alumnes, que són membres de la Junta de l’Associació.

A més a més la Junta es reuneix mensualment. L’AFA utilitza un local del centre per a les activitats pròpies.

Una vegada a l’any, regularment en el primer trimestre del curs escolar, se celebra l’Assemblea general ordinària de l’Associació.

Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic:

afa@agmundet.es. Per dubtes generals i inscripcions soci/a a l’AFA.

afa-taquilles@agmundet.es. Per gestió de taquilles i roba esportiva.

afa-menjador@agmundet.es. Per gestió de menjador.

afa-extraescolars@agmundet.es. Per gestió d’activitats extraescolars.

 

COMPTE CORRENT AFA

IBAN  ES11 0049 1944 26 2310019659