Contacte

La Associació està present en el Consell Escolar del Centre, bé a través d’un representant designat per aquesta, bé pels restants representants dels pares d’alumnes, que són membres de la Junta de l’Associació.

A més a més la Junta es reuneix mensualment. L’AFA utilitza un local del centre per a les activitats pròpies. Específicament ens reunim l’últim dimarts de cada mes a partir de les 20 hrs.

Una vegada a l’any, regularment en el primer trimestre del curs escolar, se celebra l’Assemblea general ordinària de l’Associació.

Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic ampa@agmundet.es.

o bé truqueu o envieu un whatsapp al 609 92 13 44.

COMPTE AFA IBAN  ES11 0049 1944 26 2310019659