Objectius

El nostre principal propòsit és la col·laboració i participació amb l’Institut Anna Gironella de Mundet en l’educació dels nostres fills, consensuant esforços per aconseguir una millor qualitat educativa.

Les nostres finalitats son:

  1. Assistir als tutors i professorat en general en tot allò que concerneix a l’educació dels nostres fills.
  2. Col·laborar en les activitats educatives del centre.
    Promoure la participació dels pares i les mares dels estudiants en la gestió de l’Institut.
  3. Qualsevol pare o mare pot formar part de la junta si ho desitja presentant la seva candidatura en el moment que es convoquen eleccions.