Candiadatures a la renovació de la Junta de l’AFA, curs 2022-2023

Benvolgudes famíles,

Us volem compartir la candidatura presentada a la renovació de la Junta directiva de l’AFA, per al proper curs 2022-2023.

Els integrants són:
● Ana Alquezar Julve
● Héctor Armesto Naranjo
● Andrea Arreaga Suárez
● María Fernanda Balanta
● Isabel Corral Lobato
● Ana Isabel Del Amo Mazario
● Alicia Mulero Serralte
● María Pérez González
● Alberto Ruíz Estévez
● Sonia Soria Medina

Presentació candidatura

Membres Representats

Us animen a votar la candidatura en assemblea telemàtica el proper 11 de juliol de 2022 a les 18:30 hores.

Teniu temps per confirmar la vosta assistència al correu de l’AFA ampa@agmundet.es fins el divendres 8 de juliol.

Us animem a tots i totes a participar d’aquest nou  projecte!!!

Cordialment,

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

Nova convocatòria d’eleccions a la Junta i assemblea, curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

Us informem d’una nova convocatòria d’eleccions a la Junta i el document per presentar la candidatura:

http://ampa.agmundet.es/wp-content/uploads/2022/06/CANDIDATURAAMPA.docx

http://ampa.agmundet.es/wp-content/uploads/2022/06/noves_candidatures_AFA..pdf

També us convoquem a l’assemblea el dilluns 11 de juliol a les 18:30 hores.

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.- Votacions de les candidatures a la nova Junta Directiva.

Serà telemàtica i per poder assistir i fer el recompte dels vots heu de confirmar assistència enviant un correu a ampa@agmundet.es indicant el vostre nom i cognoms; el nom,
cognoms i cursos dels vostres fills/filles i el correu amb el que us voleu connectar a la reunió.

Us esperem!!!

Nous membres de la Junta de l’AFA, curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que dimecres 18 de maig va tenir lloc l’Assemblea Extraordinària per l’elecció dels càrrecs de la nova Junta de l’AFA, curs 2022-2023.

La nova Junta quedarà constituïda pels representants següents:

Paqui Martín, Presidenta
Antonio Garrido, Tresorer
Esther Nieto, Secretària
Marta Gil, Vocal

Volem agraïr la participació de totes les famílies assistents, com a motor fonamental i imprescindible per continuar construint el projecte educatiu dels nostres fills i filles a l’institut.

Atentament,

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

Recordatori assemblea votacions nova junta directiva

Benvolgudes famílies,

Us recordem que aquest dimecres 18 de maig, a les 19:00 hores, farem l’assemblea per dur a terme les votacions de la nova junta directiva.

Us animem a tots i totes a participar i us preguem que confirmeu l’assistència, enviant un correu a ampa@agmundet.es indicant els noms dels vostres fills/filles, per poder fer una previsió de les paperetes i per a l’adequació de la sala.

Us esperem!!!

AFA IES Anna Gironella de Mundet

Candidatures a la renovació de la Junta de l’AFA, curs 2022-2023

Benvolgudes famíles,

Us volem compartir la llista de candidatures individuals a la renovació de la Junta directiva de l’AFA, per al proper curs 2022-2023.

Antonio Garrido, candidatura a Tresoreria

Marta Gil, candidatura a Vocal

Paqui Martín, candidatura a Presidència

Esther Nieto, candidatura a Secretariat

Vicente Villatoro, candidatura a Presidència

Recordem la importància que té que l’AFA tingui una continuïtat a l’institut. Si no es constitueix una junta directiva es pot arribar a la dissolució de l’AFA, amb els conseqüents perjudicis que suposaria als nostres fills i filles.

Us animen a votar les candidatures en assemblea presencial aquest dimcres 18 de maig de 2022 a les 19:00 hores a l’institut.

Us animem a tots i totes a participar d’aquest nou  projecte!!!

Cordialment,

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

AFA, renovació càrrecs junta directiva, curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

La junta directiva de l’AFA informa qu ea causa de la no presentació de candidatures vàlides en conjunt, s’obre el termini per a les candidatures individuals al càrrec de presidència, tresoreria i secretariat, ja que l’actual junta directiva dimiteix.

Tenen dret a presentar-se tots els/les tutors/es legals que pertanyin a l’associació durant el curs 2021/22. Els càrrecs exposats a votació són: Presidència, Tresoreria i Secretariat (amb la continuïtat del curs vinent). Aquelles persones que desitgin presentar-se com a vocals hauran de presentar la sol·licitud dins dels mateixos terminis establerts.

El procés es realitzarà d’acord a les següents regles, requisits i procediments:

-Les candidatures hauran de recollir nom, cognoms, DNI i signatura i impliquen la intenció de formar part de la junta directiva amb el càrrec de presidència, tresoreria, secretariat o de vocal.

-Les candidatures seran exposades a la pàgina web de l’AFA i difoses als grups de whatsapp de les classes.

-Els tutors i tutores legals que vulguin presentar-se hauran d’omplir el formulari, indicant a quin càrrec volen presentar-se.

-Les presentacions de les candidatures s’enviaran a ampa@agmundet.es mitjançant el formulari que s’annexa. I han d’adjuntar una breu presentació per a la seva publicació i difusió a la web de l’AFA i grups de WhatsApp.

-Podran constituir candidatura tots els/les  tutors/es legals que es troben al corrent de totes les seves obligacions com associats de l’AFA. Únicament es podrà presentar una  candidatura per família sòcia.

-La proclamació de la candidatura escollida es farà pública a través de la pàgina web de l’associació.

-Les eleccions es faran en assemblea presencial.

-No es podrà fer la delegació de vot.

-Les votacions seran secretes i un únic vot per família, per cada càrrec que es presenta.

La planificació de les eleccions a la nova junta directiva és la següent:

.Data d’inici període de presentació de candidatures: 10 de maig del 2022.

.Data final període de presentació de candidatures: 13 de maig del 2022.

.Publicació de la llista de candidatures a través de la pàgina web de l’AFA: 14 de maig del 2022.

.Presentació d’esmenes: 16 de maig del 2022.

.Votació de les candidatures en assemblea presencial: 18 de maig 2022, a les 19:00 hores a l’institut.

.Publicació dels resultats a la pàgina web de l’AFA: 20 de maig del 2022.

Recordem la importància que té que l’AFA tingui una continuïtat a l’institut. Si no es constitueix una junta directiva es pot arribar a la dissolució de l’AFA, amb els perjudicis que suposaria als nostres fills i filles.

Us animem a tots i totes a participar d’aquest nou  projecte!!!

Cordialment,

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

Renovació de càrrecs AFA, curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

En relació al procés de renovació de càrrecs d’aquesta Junta es vol aclarir que:

 • Els Estatuts de l’Associació estan recollits a la Web de l’AFA i es poden consultar
  lliurament.
 • En aquests Estatuts no queda recollit explícitament quina serà la forma en què s’haurà
  de renovar la Junta Directiva de l’AFA, si per càrrecs individuals o de la totalitat de la
  Junta (Presidència, Secretaria i Tresoreria)
 • Que aquesta Junta va decidir per votació en data 15 d’abril, que calia renovar càrrecs
  de la Junta i que la forma de renovació seria conjuntament per a tots els càrrecs de la
  Junta Directiva (Presidència, Secretari a i Tresoreria). Sent la intenció d’aquesta
  decisió enfortir l’AFA, ja que s’entén que presentar una candidatura conjunta implica
  un coneixement i confiança entre els membres que es presenten al fer-ho de forma
  conjunta i acordada.
 • Que el dimecres 27 d’abril, aquesta junta va acordar el calendari de renovació de la
  Junta.
 • Que el divendres 29 d’abril, es comunica a les famílies via correu electrònic, quins són
  els requisits, dates i forma de presentació de candidatures. Especificant clarament
  que “Totes les candidatures presentades hauran de ser conjuntes: Les candidatures
  conjuntes són les formades per un grup de socis/es que s’uneixen per a presentar-se
  com a grup, escollint cadascun dels socis/es integrants un càrrec dins de la Junta
  directiva. Les candidatures hauran d’estar formades per tres membres”.
 • Que mitjançant els grups de whatsapp de classe, s’ha recordat a les famílies la data de
  finalització de presentació de candidatures i s’ha animat a la participació en la
  presentació de candidatures.
 • Que, com es va comunicar al correu, el 18 de maig de 2022 es realitzaria votació per
  part de TOTS els socis assistents de les candidatures presentades.
 • Que en data 07 de maig, es pot afirmar, ja que el termini per entregar candidatures
  CONJUNTES, va finalitzar en data 6 de maig, que aquesta Junta actual NO ha rebut
  cap candidatura vàlida.
 • Que tornareu a rebre informació en breu sobre el nou procés de renovació de la Junta
  actual ja que hores d’ara, i a causa de a la inexistència de candidatures vàlides, s’ha de dur
  a terme un nou procés.
  Per a qualsevol aclariment sobre el tema, podeu escriure correu a l’AFA.

Cordialment,

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

Acta Junta de l’AFA, 15 de febrer 2022

Benvolgudes famílies,

A continuació us compartim l’acta de la Junta de l’AFA del passat 15 de febrer 2022.

Us recordem que aquesta i totes les actes les teniu disponibles a l’apartat Junta de la web.

I com sempre, us demanem la vostra col·laboració i participació. Hi ha temes importants en l’ensenyament dels nostres fills i filles que ens corresponen a nosaltres com a famílies. L’AFA és important, l’AFA t’interessa!!!

Contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic ampa@agmundet.es o bé a través de whatsapp o telèfon 609 92 13 44.

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

Acta Junta de l’AFA 11 de gener 2022

Benvolgudes famílies,

A continuació us compartim l’acta de la Junta de l’AFA del passat 11 de gener 2022.

Us recordem que aquesta i totes les actes les teniu disponibles a l’apartat Junta de la web.

I com sempre, us demanem la vostra col·laboració i participació. Hi ha temes importants en l’ensenyament dels nostres fills i filles que ens corresponen a nosaltres com a famílies. L’AFA és important, l’AFA t’interessa!!!

Contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic ampa@agmundet.es o bé a través de whatsapp o telèfon 609 92 13 44.

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

Acta junta de l’AFA, 20 maig 2021

Benvolgudes famílies,

A continuació us compartim l’acta de la Junta de l’AFA del passat 20 de maig 2021.

Us recordem que aquesta i totes les actes les teniu disponibles a l’apartat Junta de la web.

I com sempre, us demanem la vostra col·laboració i participació. Hi ha temes importants en l’ensenyament dels nostres fills i filles que ens corresponen a nosaltres com a famílies. L’AFA és important, l’AFA t’interessa!!!

Contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic ampa@agmundet.es o bé a través de whatsapp o telèfon 609 92 13 44.

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet

1 2