Assemblea general de l’AFA, curs 2023-2024

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a l’assemblea General de caràcter anual. Serà el proper 20 de febrer de 2024 a les 17:30 hores.

Ordre del dia:

  1. Exposar els comptes i el balanç de l’exercici anterior (curs 2022-2022).
  2. Exposar els comptes i el balanç de l’exercici actual (curs 2023-2024).
    1. Aprovació del pressupost amb ingressos i despeses.
    1. Decidir sobre I’aplicació dels fons.
  3. Elecció deis membres components de la Junta Directiva, per motiu de baixes.
  4. Escollir, entre els/les associats/des, dos/dues censors/es de comptes per a la revisió deis comptes i el balanç de l’exercici.
  5. Aprovar les quotes deis/de les associats/ des per als següents cursos.
  6. Altres temes a proposta deis assistents (per incloure algun tema s’ha d’enviar abans al correu afa@agmundet.es).

L’assemblea serà presencial i oberta als associats. La farem a una aula o sala proporcionada per l’Institut.

Us esperem!!!

31/01/2024

AFA IES Anna Gironella de Mundet