Oferta activitats extraescolars ESO i Batxillerat, curs 2023-2024


Benvolgudes famílies,

Un cop iniciat el curs 2023/24, volem fer un recordatori de les activitats extraescolars ofertades per l’AFA:

Extraescolars ESO

Extraescolars Batxillerat

D’altre banda, com alguns de vosaltres ja sabeu, l’Institut participa al pla experimental de suport a la certificació d’anglès del Departament d’Educació. Per aquest motiu s’ha creat unes classes extraescolars per a preparar aquestes proves. La data prevista per la realització de les proves B1 i B2 es comunicarà amb anticipació.

Si esteu interesats en que els vostres fills/es facin alguna de les activitats podeu linkar el formulari d’inscripció.

Si teniu dubtes disposeu del correu de l’AFA: afa-extraescolars@agmundet.es.

El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària de l’1 al 5 de cada mes. Si un alumne es dóna de baixa durant el curs, ha de notificar-lo, almenys, una setmana abans del cobrament del mes següent.

Rebeu una cordial salutació,

IES AFA Anna Gironella de Mundet