Assemblea General de l’AFA, 15 febrer curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a l’assemblea General de caràcter anual. Serà el proper 15 de febrer a les 17:30 hores.

Ordre del dia:

 1. Exposar els comptes i el balanç de l’exercici anterior (curs 2021-2022).
 2. Exposar els comptes i el balanç de l’exercici actual (curs 2022-2023).
  a. Aprovació del pressupost amb ingressos i despeses.
  b. Decidir sobre I’aplicació dels fons.
 3. Aprovar reglaments i normes de règim intern.
 4. Elecció dels membres components de la Junta Directiva, per motiu de baixes.
 5. Escollir, entre els/les associats/des, dos/dues censors/es de comptes per a la revisió deis comptes i el balanç de l’exercici.
 6. Aprovar les quotes dels/de les associats/des per als següents cursos.
 7. Altres temes a proposta dels assistents (per incloure algun tema s’ha d’enviar abans al correu afa@agmundet.es).

L’assemblea sera presencial i oberta als associats. La farem a una aula o sala facilitada per l’Institut.

Us esperem!!!

27/01/2023

AFA IES Anna Gironella de Mundet